Смяна на полюсите (fb2)

Клайв Къслър   Пол Кемпрекос Переводчик: Емануил Томов
Архивите на НАПМД [bg] - 6
Смяна на полюсите [ Polar Shift bg] 1712K, 293 с.
издано в 2015 г.
Добавлена: 15.06.2017

Аннотация

„Смяна на полюсите” е природен феномен, който в миналото се е проявявал неведнъж. В най-слабата си форма предизвиква дезориентация у птиците и живот­ните и щети на електрическите уреди. В по-лошия слу­чай предизвиква изригвания на вулкани, земетресения и климатични промени. Най-лошата му проява може да доведе до заличаването на всяка форма на живот.
Преди шейсет години ексцентричен унгарски гений открил как изкуствено да предизвика подобна смяна на полюсите. След години разработките му изчезват. В наши дни харизматичен лидер на антиглобалистка гру­пировка планира да използва откритието на унгарския учен за да пораздруса световните индустриализирани нации, след което да върне смяната на полюсите в първоначално състояние. Проблемът е че веднъж направе­на, никой не може да я върне обратно.
Остин, Дзавала и останалите от екипа за специални задачи на НАМПД и преди са се изправяли пред тежки ситуации, но никога не са срещали нещо подобно. Този път може би и те са закъснели твърде много.


Тази книга е художествено произведение. Всички герои, организации и събития в него са продукт на въображението на авторите или са използвани в условен смисъл.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X