Избрани фантастични произведения. Том първи (Ранни разкази. Фондацията) (fb2)

Айзък Азимов перевод: Вихра Манова   Емануел Икономов   Александър Хрусанов   Лиляна Георгиева
Избрани фантастични произведения [bg] - 1
Избрани фантастични произведения. Том първи (Ранни разкази. Фондацията) [bg] 1346K, 299 с.
издано в 1989 г.
Добавлена: 17.10.2015


Впечатления о книге:  

X