Търсене на целта (или двадесет и седмата теорема на етиката) (fb2)

С. Витицкий Переводчик: Максим Стоев
Търсене на целта (или двадесет и седмата теорема на етиката) [Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики bg] 1518K, 261 с.

Добавлена: 01.06.2007

Аннотация

Читателите като цяло обичат простите отговори. Но в произведенията на късните Стругацки, а също така и в романите, написани само от Борис Натанович, без участието на по-големия му брат, такива отговори няма. Ще се сблъскате, обаче, с горчиви размисли върху въпроса, защо всяка крачка встрани от общественото благо се превръща в разпад и дори в унищожение на отделната личност, с дръзки опити да се разбере маршрутът, по който плава корабът на историята, с вечната дилема можеш ли да останеш верен на себе си и своето предназначение, въпреки съдбата и въпреки хората.
„Търсене на целта“ не е книга за бързо четене. Това е роман за една епоха и няколко конкретни личности, изпълнен блестящо като сюжет и език и зареден с неподражаемата атмосфера на братя Стругацки.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X